Bezpieczeństwo

Mając na uwadze dążenie do ulepszania funkcjonowania Sklepu, przestrzegania norm i wymagań dotyczących bezpieczeństwa transakcji zawieranych w drodze elektronicznej oraz wymagań dotyczących przechowywania danych osobowych, wrzenie.pl zapisuje i archiwizuje wszystkie dane dotyczące korzystania z panelu Sklepu Internetowego przez jego użytkowników oraz dokumentuje wszystkie najważniejsze transakcje handlowe.

Klient ma zawsze możliwość dokonania zmian dotyczących swoich danych osobowych. Podawanie przez Klienta danych osobowych przy dokonywaniu zamówienia, jest szczególnie chronione przez panel administracyjny Sklepu Internetowego.

Jednocześnie wrzenie.pl oświadcza, iż dane te są rejestrowane i archiwizowane z należytą starannością, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom (z wyłączeniem przedsiębiorstwa świadczącego usługi przewozowe – to jest Poczta Polska - jedynie w zakresie umożliwiającym poprawne zaadresowanie przesyłki) oraz są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29.08.1997, Dz.U. nr 133, poz.883).

Płatności w sklepie wrzenie.pl dokonywane są poprzez bezpieczny, szyfrowany protokół "https"  uniemożliwiający ingerencję osób trzecich w ten proces. Klient łączy się bezpośrednio szyfrowanym, bezpiecznym łączem z serwerem płatności - po jej dokonaniu jest przekierowywany na stronę sklepu.